Klienci BIZNESOWI

SPECJALIZACJE

Prawo cywilne

Kancelaria – Marta Krajewska – funkcjonuje na śląskim rynku już od kilku lat, oferując pomoc prawną Klientom z całego regionu. Niedysponujący wykształceniem prawniczym przedsiębiorcy mogą powierzyć kompleksową opiekę nad swoją firmą w ręce profesjonalnego adwokata. Specjalizuję się m.in. w prawie cywilnym, które jest bardzo rozległą dziedziną, wymagającą nieustannego dokształcania się i aktualizowania zgromadzonej wiedzy. Warto mieć świadomość, że zawarte w nim regulacje w znaczącym stopniu wpływają na różnorodne sfery ludzkiego życia. Moje zaangażowanie w sprawę pozwala Klientom na uniknięcie wielu przypadkowych błędów wynikających z nieznajomości obowiązującego prawa cywilnego oraz związanych z nimi sankcji.

Prawo cywilne – zakres usług

W zakresie moich kompetencji jako profesjonalnego prawnika mieści się kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentowanie interesów Klienta przed właściwymi organami sądowymi. Podejmuję się prowadzenia spraw dotyczących zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umów cywilnoprawnych, spedycyjnych i przewozowych. W imieniu Klienta wszczynam także postępowania o uzyskanie odszkodowania z tytułu niezrealizowania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych w kontrakcie. Biorę czynny udział w procesach o bezprawne wykorzystanie wizerunku, jak również naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich. W razie potrzeby uczestniczę w postępowaniach egzekucyjnych, broniąc interesów zadłużonych podmiotów gospodarczych.

Ponadto zajmuję się sporządzaniem umów cywilnoprawnych i ich opiniowaniem. W trakcie ich opracowywania przykładam szczególną wagę do zamieszczenia w tekście dokumentu zapisów dotyczących praw i obowiązków obu stron oraz wykazu sankcji grożących za niewywiązanie się z poczynionych ustaleń. Na zlecenie Klienta przygotowuję pisma procesowe, w tym m.in. pozwy i wnioski, a także zażalenia, apelacje i skargi. Uczestniczę w postępowaniach mediacyjnych oraz negocjacjach biznesowych między stronami. W każdym przypadku szczegółowo analizuję okoliczności towarzyszące sprawie, co pozwala mi na dobór właściwego w danej sytuacji rozwiązania.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info