Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Adwokat rozwody Katowice, Prawnik sprawy rodzinne Śląsk

Jedną z bardziej wrażliwych materii prawnych są szeroko pojęte sprawy rodzinne. Rozwody, separacja, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kurateli czy podział majątku zawsze wywołują duże emocje. Kwestie te regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sprawy rozwodowe - Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego Katowice

W polskim systemie prawnym małżeństwo może zostać rozwiązane jedynie przez rozwód, o którym orzeka właściwy sąd powszechny. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie tej instytucji na mocy samego porozumienia stron ani w trybie administracyjnym. Na ważność i trwanie związku cywilnego nie ma przy tym żadnego wpływu orzeczenie wydane przez sąd kościelny o ustaniu małżeństwa wyznaniowego. Z procesem rozwodowym związane są także sprawy dotyczące podziału majątku.

Przesłanką konieczną (tzw. pozytywną) orzeczenia rozwodu jest rozkład pożycia małżonków mający dwojaki charakter:

  • zupełny – polegający na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się on zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej,
  • trwały – gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy rodzinnej można przyjąć, że nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego życia.

Adwokat spraw rozwodowych - rozwód Katowice

W polskim ustawodawstwie z zakresu spraw rodzinnych funkcjonuje także pojęcie separacji. Mimo pewnych podobieństw do rozwodu jest ona jednak instytucją niezależną i odrębną. Jej istotą i specyfiką jest zniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z małżeństwa – zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym.

Separację charakteryzują trzy podstawowe kwestie:

  • jest pojęciem prawnym wskazanym w ustawodawstwie krajowym,
  • powstaje na mocy orzeczenia właściwego organu w razie spełnienia określonych przesłanek formalnoprawnych,
  • zostaje zachowany węzeł małżeństwa, pomimo że w szeregu kwestii wywołuje ona konsekwencje co najmniej zbliżone do rozwodu.

Adwokat Katowice z zakresu prawa rodzinnego

Jednymi z bardziej złożonych i skomplikowanych spraw rodzinnych są małżeńskie ustroje majątkowe. W przypadku formalnego orzeczenia ustania małżeństwa czy separacji bezpośrednim skutkiem jest podział majątku. Jako adwokat oferuję pomoc w sprawach rodzinnych m. in. rozwody. Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej Katowice.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2020 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info