Klienci INDYWIDUALNI

SPECJALIZACJE

Adwokat do spraw o rozwód w Katowicach

Jedną z bardziej wrażliwych materii prawnych są szeroko pojęte sprawy rodzinne. Rozwody, separacja, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kurateli czy podział majątku zawsze wywołują duże emocje. Kwestie te regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przejściu przez ten trudny etap formalnego rozstania klientom z Katowic i innych miejscowości na Śląsku pomaga adwokat rozwodowy. Specjalizujący się w tej dziedzinie prawnik ma już wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę.

Prawnik do spraw rodzinnych

W polskim systemie prawnym małżeństwo może zostać rozwiązane jedynie przez rozwód, o którym orzeka właściwy sąd powszechny. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie tej instytucji na mocy samego porozumienia stron ani w trybie administracyjnym. Na ważność i trwanie związku cywilnego nie ma przy tym żadnego wpływu orzeczenie wydane przez sąd kościelny o ustaniu małżeństwa wyznaniowego. Z procesem rozwodowym związane są także sprawy dotyczące podziału majątku. Specjalizujący się w tych zagadnieniach prawnik rodzinny z Katowic służy swoją wiedzą oraz doświadczeniem na każdym etapie formalnego zakończenia związku. Adwokat zajmujący się rozwodami przygotowuje nie tylko pozew, ale także inne pisma procesowe. Ponadto opracowuje strategię działania dla swojego mocodawcy, mając na uwadze przede wszystkim jego interes.

Przesłanką konieczną (tzw. pozytywną) orzeczenia rozwodu jest rozkład pożycia małżonków mający dwojaki charakter:

  • zupełny – polegający na ustaniu wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej przejawia się on zerwaniem małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej,
  • trwały – gdy w świetle zasad doświadczenia życiowego oraz okoliczności konkretnej sprawy rodzinnej można przyjąć, że nie nastąpi powrót małżonków do wspólnego życia.

Podczas procesu adwokat służy nie tylko pomocą merytoryczną, ale i wsparciem. Formalne rozstanie wiąże się z wielkimi emocjami, a prawnik, w przeciwieństwie do osób rozwodzących się, jest bezstronny.

Adwokat spraw rozwodowych - rozwód Katowice

W polskim ustawodawstwie z zakresu spraw rodzinnych funkcjonuje także pojęcie separacji. Mimo pewnych podobieństw do rozwodu jest ona jednak instytucją niezależną i odrębną. Jej istotą i specyfiką jest zniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z małżeństwa – zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. To kolejna kwestia w jakiej przydaje się adwokat, którego specjalnością są rozwody.

Separację charakteryzują trzy podstawowe kwestie:

  • jest pojęciem prawnym wskazanym w ustawodawstwie krajowym,
  • powstaje na mocy orzeczenia właściwego organu w razie spełnienia określonych przesłanek formalnoprawnych,
  • zostaje zachowany węzeł małżeństwa, pomimo że w szeregu kwestii wywołuje ona konsekwencje co najmniej zbliżone do rozwodu.

Adwokat Katowice z zakresu prawa rodzinnego

O wszystkich konsekwencjach, jakie niesie za sobą rozwód, adwokat informuje już podczas wstępnych konsultacji. Dzięki temu klient jest świadomy tego, co go czeka w świetle prawa oraz co może zrobić, aby uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujący go wyrok sądowy.

Prawnik specjalizujący się w sprawach o rozwód taki jak ja zajmuję się także kwestiami takimi jak m.in. sprawy alimentacyjne, o zniesienie współwłasności nieruchomości czy dotyczące władzy rodzicielskiej.

Jednymi z bardziej złożonych i skomplikowanych spraw rodzinnych są małżeńskie ustroje majątkowe. W przypadku formalnego orzeczenia ustania małżeństwa czy separacji bezpośrednim skutkiem jest podział majątku. Jako adwokat oferuję pomoc w sprawach rodzinnych m. in. rozwody. Zapraszam do mojej kancelarii adwokackiej Katowice obsługującej klientów z terenu Śląska.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokumenty do pobrania:


© 2021 | Adwokat Marta Krajewska | Prawnik Śląsk - krajewska.info