Aktualności

22

maj'20

Odszkodowanie powypadkowe

Wypadki komunikacyjne są w dzisiejszych czasach coraz bardziej spotykane. Dlatego też, warto wiedzieć jakie prawa nam przysługują i z jakiego tytułu. W wyniku wypadku samochodowego tracimy nie tylko własne mienie (pojazd), który uległ uszkodzeniu, ale również zdrowie. W takiej sytuacji możemy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, bądź swojego ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Odszkodowanie powypadkowe należy się każdej osobie, która jest ubezpieczona oraz, w niektórych przypadkach, także jej najbliższej rodzinie.

Polski system prawny wyróżnia kilka przypadków dochodzenia roszczeń w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, m.in.:

  • Jednorazowe odszkodowanie,
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści,
  • Zadośćuczynienie,
  • Odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie jednorazowe

Celem uzyskania odszkodowania jednorazowego jest pokrycie wszelkich kosztów, które są następstwem wypadku. Poszkodowany ma prawo żądać zwrotu kosztów leczenia po jego zakończeniu (podstawą będą faktury i paragony za odbyte leczenie), bądź z góry. Jednorazowe odszkodowanie może objąć między innymi koszty związane z leczeniem w szpitalu, zakup leków oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Renta odszkodowawcza

W kodeksie cywilnym nie zostało dokładnie sprecyzowane określenie zwiększenia potrzeb, a jedynie wskazuje się zakres obowiązków, ciężących na zobowiązanym do odszkodowania. Renta z powodu zwiększonych potrzeb to renta polegająca na świadczeniu stałym, bądź tymczasowym. Renta tymczasowa przyznawana jest, kiedy następstwa szkody na osobie są długoterminowe, ale są one odwracalne. W przypadku ustanowienia renty stałej, charakter szkody jest nieodwracalny. Warunkiem przyznania renty jest zaświadczenie lekarskie, które wskazuje zakres opieki medycznej oraz czas trwania rehabilitacji.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu

W przypadku gdy poszkodowany w wyniku szkody, spowodowanej przez inną osobę utracił dochody, które mógł uzyskać, przysługuje mu odszkodowanie z powodu utraconego dochodu. Możliwe jest uzyskanie go bezpośrednio od sprawcy szkody, bądź od ubezpieczyciela. Istotne jest, aby w/w korzyści odpowiednio potwierdzić dokumentacją. Poza udokumentowaniem korzyści, jakie poszkodowany mógł uzyskać, należy również potwierdzić zmniejszony dochód, bowiem odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu ma charakter wyrównawczy. A wiec poszkodowany otrzyma wyrównanie dochodów, które mógłby otrzymać, gdyby nie uległ wypadkowi. Co istotne, odszkodowanie za utracony dochód jest zmniejszone o świadczenia uzyskane z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie może zostać pozyskane niezależnie od odszkodowania, bowiem zadośćuczynienie jest rekompensatą za szkodę niemajątkową. Zadośćuczynienie pokrywa więc krzywdę poniesioną przez poszkodowanego w postaci bólu, obrażeń ciała i rozstroju zdrowia psychicznego np. depresji.

Podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które podpisało umowę ubezpieczeniową ze sprawcą. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż najwyższe odszkodowanie powypadkowe uzyskujemy zwykle z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Własna polisa NNW umożliwia nam uzyskanie środków pieniężnych, jednak nie w tak wysokich stawkach jak odszkodowanie z OC sprawcy.

W sytuacjach, gdy osoba, która spowodowała wypadek nie posiadała ważnego ubezpieczenia lub uciekła z miejsca wypadku, podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania powypadkowego jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Marta Krajewska, adwokat

Archiwum

2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień