Prawo cywilne majątkowe
Prawo majątkowe

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, jest uznawane za podstawę prawa prywatnego i znajduje szerokie zastosowanie w życiu codziennym. 

Prawo cywilne to jedna ze specjalizacji naszej Kancelarii Adwokackiej. Sprawy cywilne prowadzone przez Kancelarię w szczególności obejmują:

  • windykację należności, sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o odszkodowanie z tytułu tzw. deliktu - czynu niedozwolonego,
  • sprawy związane z nieruchomościami i ich obrotem,
  • ochronę prawa własności i posiadania rzeczy, zniesienie współwłasności,
  • prowadzenie postępowań dotyczących zasiedzenia,
  • sprawy tyczące się ograniczonych praw rzeczowych, w tym o ustanowienie służebności przesyłu,
  • upadłość konsumencką.

Zapewniany kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Dotyczy to zarówno udzielania porad prawnych, jak i reprezentowania Klienta w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji i przed Sądem Najwyższym. 

Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

    chevron-down