MARTA
KRAJEWSKA

KANCELARIA ADWOKACKA

„Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.”

Cyceron

Praca jest moją pasją, zaś celem świadczenie usług rzetelnych i na wysokim poziomie. Jako adwokat staram się wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością i sumiennością. W codziennej praktyce zależy mi na znalezieniu właściwego rozwiązania przedstawionego przez Klienta problemu. Nie boję się skomplikowanych spraw, cenię ambitne zagadnienia, sprawne i skuteczne sposoby dochodzenia do właściwego rezultatu. Każda sprawa jest inna, a każdy Klient wyjątkowy. Wykonywana praca daje mi dużo satysfakcji. Jestem pewna, że moje zaangażowanie będzie miało przełożenie na nasz wspólny sukces.

O MNIE

Marta Krajewska - Prawnik rodzinny, sprawy karne Katowice

Witam Państwa na mojej oficjalnej stronie internetowej. Nazywam się Marta Krajewska, prowadzę własną praktykę adwokacką w Katowicach. Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w renomowanej kancelarii, pod okiem doświadczonych adwokatów, jak i w podmiotach zinstytucjonalizowanych, w ramach świadczonej kompleksowej obsługi prawnej.

W swojej pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej, zapewniam przejrzystość współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizacji zleceń.

Obszar mojej działalności obejmuje Katowice oraz inne miasta województwa śląskiego.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z informacjami na temat mojej Kancelarii i skorzystania ze świadczonej przeze mnie pomocy prawnej, oraz na mojego bloga.

Nasza Kancelaria świadczy porady i usługi prawne online

Wizyta u profesjonalisty bez wychodzenia z domu

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną online, przez Internet lub przez telefon. W celu uzyskania porady prawnej online nie musisz spotykać się bezpośrednio z adwokatem. Nowoczesna technika sprawia, że nie musisz nawet wychodzić z domu. Wszystko można załatwić online przez Internet lub telefon.

Podczas udzielania porady prawnej korzystać możemy z wideokonferencji przez Skype lub Whatsapp. Dzięki temu Klient wie, z kim rozmawia, a w branży prawniczej umożliwienie Klientowi poznania adwokata i nabrania do niego zaufania jest bardzo ważne. Jednocześnie przez komunikator możesz przedstawiać prawnikowi wszystkie dokumenty, które są istotne dla Twojej sprawy. Możesz je wysłać także mailowo przed poradą.

Standard udzielonej Ci porady prawnej online jest taki sam jak wówczas, gdybyśmy spotkali się w siedzibie naszej Kancelarii.

Zachęcam do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

Marta Krajewska

USŁUGI

klienci biznesowi
KLIENCI INDYWIDUALNI
OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁDZIELNI
I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

KLIENCI BIZNESOWI

USŁUGI ADWOKACKIE
DLA BIZNESU

SPECJALIZACJE

Polskie przedsiębiorstwa muszą na co dzień spełniać szereg norm wynikających z przepisów prawnych, które regulują ich działalność. Prawo handlowe jest jednym z najprężniej rozwijających się i zmieniających w kraju, więc konieczność śledzenia jego ewolucji zajmowałaby wiele czasu, jaki warto poświęcić na rozwój własnej firmy. W dopełnianiu wszelkich zobowiązań prawnych mogą pomóc wykwalifikowani prawnicy. 

Prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców z Katowic i innych miast Śląska. Zajmuję się zarówno pełną obsługą małych (m.in. jednoosobowych), jak i dużych firm, a także fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni mieszkaniowych. Mogę również zaoferować pomoc w przypadku pojedynczych spraw, dokonać analizy umów i innych dokumentów prawnych oraz reprezentować Klienta przed określonymi instytucjami, a w tym:

 • sądami,
 • organami rządowymi i samorządowymi,
 • odpowiednimi urzędami.

Jako wykwalifikowany adwokat z doświadczeniem zawsze dążę do tego, aby Klient miał poczucie, że jego sprawy zostały powierzone kompetentnemu specjaliście. Dbam o profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego powierzonego mi zadania. Zlecenia przyjmuję także online oraz telefonicznie. Kompleksowa obsługa obejmuje:

 • bieżące dbanie o prawną stronę funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • reprezentowanie i zastępowanie Klienta przed organami państwowymi,
 • przygotowanie wszelkich pism prawnych, umów, oświadczeń woli,
 • uczestnictwo lub reprezentację Klienta podczas spotkań negocjacyjnych z kontrahentami

i wiele innych usług. Jako specjalistka od prawa gospodarczego i handlowego, cywilnego, a także nieruchomości, mam niezbędne kompetencje do udzielania profesjonalnej pomocy prawnej.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

PRAWO CYWILNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

KLIENCI INDYWIDUALNI

Codziennie wielu obywateli Polski mierzy się z problemami regulowanymi przepisami prawa. Obejmuje to m.in. takie sprawy jak:

 • rozwody,
 • spory sąsiedzkie,
 • dochodzenie wierzytelności od dłużnika,
 • procesy karne,
 • postępowania o odszkodowania.

Niestety, w wielu sytuacjach osoby te nie znają lub nie rozumieją zapisów ustaw, mających zastosowanie w konkretnych okolicznościach. W takiej sytuacji, niezbędne staje się wsparcie adwokata. Poza przytoczonymi przykładami pomocne jest ono również w wielu innych przypadkach, które niekoniecznie znajdują swój finał w sądzie. Prawnik może zająć się mediacją między stronami sporu, jak i przeanalizować oraz zaopiniować różne dokumenty prawne, w tym umowy czy oświadczenia.

Profesjonalne kancelarie adwokackie oferują pomoc w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego czy karnego. Jako wykwalifikowany adwokat zawsze pochodzę indywidualnie do sprawy Klienta korzystającego z proponowanych przez nas usług. W Katowicach działam jako prawnik rodzinny, reprezentant w sprawach cywilnych czy spadkowych oraz obrońca oskarżonego lub pełnomocnik pokrzywdzonego w procesie karnym. Dbając o interes osób, zwracających się do mnie o pomoc, dokładnie analizuję konkretny przypadek i podejmuję działania, mające na celu doprowadzenie sprawy do pomyślnego wyniku.

Oprócz reprezentowania strony przed sądami i innymi organami państwowymi, udzielam również porad prawnych. Interpretuję dla Klientów poszczególne zapisy kodeksów, ustaw, wskazuję ich opcje, a także doradzam, jakie wyjście w danej sytuacji może przynieść najwięcej korzyści. Jako doświadczony prawnik rozwodowy wykazuję dużo zrozumienia dla osób szukających pomocy w mojej kancelarii. Rozwód to trudny proces, podczas którego często górę biorą emocje. Adwokat dba o to, aby skutecznie dopełnić wszelkich obowiązków, z jakimi dana sprawa się wiąże.

USŁUGI ADWOKACKIE NA RZECZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną, w szczególności w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii, umów i pism procesowych oraz reprezentacji swoich Klientów przed sądami powszechnymi, organami państwowymi i innymi podmiotami, a także w negocjacjach i mediacjach.

Na świadczoną przez adwokata pomoc prawną dla Klientów indywidualnych składają się: 
 • Udzielanie porad prawnych w kontakcie bezpośrednim w ramach umówionego spotkania w siedzibie Kancelarii Adwokackiej, również telefonicznie lub drogą mailową, profesjonalne porady skutecznie rozwieją wątpliwości Klienta, wskazując właściwy kierunek postępowania, pozwolą uniknąć nieporozumień i z korzyścią dla Klienta rozwiązać problem prawny.
 • Sporządzanie na zlecenie Klienta opinii prawnych, w tym analiz dostarczonych przez Klienta dokumentów.
 • Przygotowanie projektów umów i pism procesowych, dostosowanych tak, by rzetelnie i skutecznie bronić interesów Klienta.
 • Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami państwowymi i innymi podmiotami, zapewniająca należytą ochronę praw i interesów Klienta w toku postępowań.
 • Udział adwokata w toku postępowania mediacyjnego, którego istotą jest polubowne rozwiązanie sporu, nierzadko to forma wielokrotnie lepsza i mniej kosztowna od procesu sądowego, prowadzona przez bezstronnego i niezależnego mediatora, rolą zaś adwokata jest znalezienie rozwiązania korzystnego dla Klienta, uwzględniającego kompromis pozwalający utrzymać dotychczasowe relacje.

specjalizacje

OBSŁUGA PRAWNA SPÓLDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych oraz podmiotów specjalizujących się w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Usługi adwokackie świadczone na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych obejmują dyżur adwokata w wybrane dni w tygodniu w siedzibie podmiotu, pełną obsługę korporacyjną podczas dyżuru oraz poza jego ramami w siedzibie Kancelarii, reprezentację Spółdzielni przed sądami.

Pomoc prawna świadczona na rzecz wyżej wskazanych podmiotów związana jest z ich bieżącą działalnością, a polega na opracowywaniu i sporządzaniu umów oraz aktów wewnętrznych Spółdzielni, sporządzaniu opinii prawnych, prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa spółdzielczego, nieruchomości, umów oraz postępowań o zapłatę, w tym dochodzeniu przed sądem należności czynszowych, również reprezentacji Spółdzielni w sprawach o eksmisję, jak i obsługę Spółdzielni Mieszkaniowej w trakcie Walnych Zgromadzeń.

WYNAGRODZENIE

Ceny usług prawnych ustalane są z Klientem indywidualnie i zależą od rodzaju podejmowanych czynności, związanych z tym kosztów, stopnia zawiłości sprawy, natomiast preferowane są trzy zapewniające przejrzystość metody rozliczeń w zależności od przyjętej formy współpracy i decyzji Klienta:

 • System rozliczeń godzinowych – o wysokość wynagrodzenia stanowi czas poświęcony na wykonanie zlecenia, metoda stosowana jest przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac,
 • Wynagrodzenie zryczałtowane – czyli z góry określona konkretna kwota wynagrodzenia, system stosowany jest w sprawach pozwalających w przybliżeniu określić zakres prac oraz ich wymiar czasowy,
 • Stały ryczałt miesięczny - jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii.
kancelaria adwokacka katowice

ADWOKAT
Marta Krajewska
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 6 lok. 3
40-049 Katowice

ADWOKAT MARTA KRAJEWSKA KANCELARIA ADWOKACKA
UL. ul. Kościuszki 6 lok. 3,
KATOWICE 40-049
TEL. 502 605 037

adwokat katowice

tel. 502 605 037
Adwokat Marta Krajewska

tel. 795 000 473 Kancelaria Adwokacka SekretariatNIP: 6452391278

REGON: 243652480

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kapitał Ludzki - człowiek najlepsza inwestycja, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Człowiek - najlepsza inwestycja".

www.efs.gov.pl Tworzenie stron www - NETGO