• „Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni.”
    Cyceron
    Więcej o nas
  • Doświadczenie i zaangażowanie naszej Kancelarii gwarantują Klientom skuteczne rozwiązania
    Nasze usługi
Adwokat Marta Krajewska Katowice

O nas

Nazywam się Marta Krajewska i jestem adwokatem z wieloletnim
doświadczeniem. 

Prowadzę Kancelarię Adwokacką, która mieści się w Katowicach przy
ul. Zawiszy Czarnego 9.

Kancelaria świadczy porady i usługi również online.

W czym możemy pomóc?
Dowiedz się więcej

Nasza Kancelaria adwokacka świadczy porady i usługi prawne online

Prowadzona przez nas Kancelaria oferuje pomoc prawną online, przez Internet lub przez telefon. W celu uzyskania porady prawnej online nie musisz spotykać się bezpośrednio z adwokatem. Nowoczesna technika sprawia, że nie musisz nawet wychodzić z domu. Wszystko można załatwić online przez Internet lub telefon.

Podczas udzielania porady prawnej korzystać możemy z wideokonferencji przez Skype lub Whatsapp. Dzięki temu Klient wie, z kim rozmawia, a w branży prawniczej umożliwienie Klientowi poznania adwokata i nabrania do niego zaufania jest bardzo ważne.

Jednocześnie przez komunikator możesz przedstawiać prawnikowi wszystkie dokumenty, które są istotne dla Twojej sprawy. Możesz je wysłać do adwokata także mailowo przed poradą.

Siedziba adwokat Marta Krajewska
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Branża beauty

Oferujemy obsługę prawną dla podmiotów z branży beauty, do których należą gabinety medycyny estetycznej, salony kosmetyczne i SPA oraz salony fryzjerskie i tatuażu.

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie prowadzenia działalności w branży beauty. Audyt dokumentacji oferowany specjalistom z branży beauty, to sposób na uniknięcie błędów i zwiększenie profesjonalizmu gabinetu czy salonu.

Dowiedz się więcejBeauty

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty

Po­­sia­­damy wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie w pro­­wa­­dze­­niu ob­słu­­gi pra­w­nej Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wych, Wspó­l­not Mie­sz­ka­­nio­­wych oraz podmio­­tów spe­­cja­­li­zu­­ją­­cych się w ad­­mi­­ni­­stro­­wa­­niu i za­­rzą­­dza­­niu nie­­ru­­cho­­mo­­­ścia­mi. Usłu­­gi ad­­wo­­ka­c­kie świa­d­czo­­ne na rzecz Spó­ł­dzie­l­ni Mie­sz­ka­­nio­­wych obe­j­mu­­ją dy­­żur ad­­wo­­ka­­ta w wy­­bra­­ne dni w ty­­go­­d­niu w sie­­dzi­­bie podmio­­tu, pe­ł­ną ob­słu­­gę ko­r­po­­ra­­cy­j­ną pod­czas dy­­żuru oraz po­­za je­­go ra­­ma­­mi w sie­­dzi­­bie Ka­n­ce­­la­­rii, re­­pre­­ze­n­ta­­cję Spó­ł­dzie­l­ni przed są­­da­­mi.
Dowiedz się więcejSpółdzielnia

Formularz kontaktowy

    chevron-down