Sprawy karne
Sprawy karne

Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania karnego oraz podczas wszelkich czynności prawnych. Niezwykle ważne jest, aby dobry prawnik brał udział w postępowaniu na jego wczesnym etapie. Pierwsze przesłuchanie może mieć decydujący wpływ na wynik postępowania karnego. Reprezentujemy Klientów od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, kończąc na postępowaniu wykonawczym.

Oferujemy pomoc prawną wszystkim uczestnikom postępowania karnego, oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym, oskarżycielom prywatnym. Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeniowego, wykonawczego.

Nasze usługi obejmują:

 • obronę podejrzanego w sprawach o przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję,
 • pomoc rodzinie podejrzanego w uzyskaniu zgody prokuratora lub sądu na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną,
 • uczestnictwo obrońcy w posiedzeniach w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
 • obronę przed sądem I instancji, a także w postępowaniu apelacyjnym,
 • obronę w sprawach o wykroczenia,
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym sporządzanie wniosków i zażaleń,
 • reprezentację w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary,
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniu karnym,
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego;

A także pomoc osobom pokrzywdzonym poprzez:

 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Podejmujemy się działania nawet w najtrudniejszych sprawach, przeprowadzając swoich Klientów przez każdy aspekt postępowania. Działamy zgodnie z literą obowiązującego prawa, regularnie aktualizując wiedzę dotyczącą zmieniających się przepisów.

Sprawy karne
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

  chevron-down