Sprawy odszkodowawcze

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii jest reprezentacja Klienta w postępowaniach dotyczących zapłaty na jego rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach związanych z:

 • uszczerbkiem na zdrowiu,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • uszkodzeniem mienia,
 • wypadkiem przy pracy,
 • naruszeniem dóbr osobistych,
 • śmiercią osoby najbliższej,
 • błędem w sztuce lekarskiej,
 • innymi zdarzeniami losowymi.

Wspieramy poszkodowanych w procesie dochodzenia należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Skutecznie dochodzimy odszkodowań przed ubezpieczycielem, jak i na drodze sądowej. Reprezentujemy Klientów w toku całego postępowania, zarówno na etapie likwidacji szkody, jak i w postępowaniu sądowym.

W zakres pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie wchodzi między innymi:

 • ustalenie osoby/podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody,
 • identyfikacja oraz zabezpieczenie dowodów, które będą służyły za podstawę ustalenia rozmiarów szkody,
 • bieżące doradztwo prawne w zleconej sprawie,
 • reprezentacja w postępowaniu szkodowym przed ubezpieczycielem lub inną ustaloną osobą,
 • wytoczenie powództwa o zapłatę należnego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia,
 • reprezentacja przed sądem w sprawie o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
Masz pytania?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub skontaktuj się telefonicznie
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

  chevron-down