BLOG
blog
2024-06-05
Czy warto korzystać z pomocy prawnika?

Co trzeba wiedzieć przed wniesieniem sprawy cywilnej do sądu? Kiedy skorzystać z pomocy prawnika?   W pierwszej kolejności, w takiej sytuacji należy zdecydować, czy zamierza się korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którymi są najczęściej adwokaci i radcowie prawni, czy też decyduje się samemu wnieść sprawę do sądu. Pamiętać jednak należy, że nie zawsze ma się ten […]

Czytaj dalej
2024-05-02
Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – uwagi wstępne Zasiedzenie jest instytucją uregulowaną w kodeksie cywilnym i jest to sposób pierwotnego nabycia prawa własności z uwagi na upływ czasu. W wyniku ustawowo określonego upływu czasu, posiadacz samoistny niebędący właścicielem, uprawniony jest do nabycia prawa własności przez faktyczne posiadanie rzeczy. Zasiedzenie jest formą uregulowania stanu pomiędzy stanem własności a rzeczywistym […]

Czytaj dalej
2024-04-30
Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa Kamilka – Wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich   Nowelizacja nazwana została „Ustawą Kamilka” na cześć ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowanie względem niego przemocy domowej. Wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie „Standardów ochrony małoletnich” we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Wymienione w ustawie podmioty mają 6 miesięcy czasu – […]

Czytaj dalej
chevron-down