BLOG
blog
2022-09-09
Postępowanie upadłościowe

Postępowanie w sprawie dotyczącej ogłoszenia upadłości konsumenckiej składa się z trzech etapów. Etap I: Dłużnik składa do Sądu Upadłościowego – Sądu Rejonowego, Wydziału Gospodarczego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania/lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd, po rozpoznaniu wniosku ogłasza upadłość, bądź oddala sprawę. Na tym […]

Czytaj dalej
2022-08-09
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do faktycznego oddłużenia konsumenta –tj. umorzenia nieuregulowanych w toku postępowania upadłościowego przez dłużnika zobowiązań – może minąć trochę czasu. Niemniej jednak, procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej z każdą nowelizacją prawa upadłościowego pozwala większemu gronu osób wystąpić z przedmiotowym wnioskiem do Sądu Upadłościowego. Aby zainicjować postępowanie upadłościowe przez konsumenta, konieczne jest […]

Czytaj dalej
2022-06-09
Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego przewidzianego dla konsumentów – czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy na skutek różnych sytuacji życiowych stali się niewypłacalni. Osobą niewypłacalną jest ten, kto nie ma możliwości wykonania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ważną zmianą wprowadzoną nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie dnia 24 marca 2020 roku jest […]

Czytaj dalej
2022-05-09
Umowy w czasach pandemii koronawirusa

W dniu 11 marca 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołująca chorobę COVID-19) jako pandemię, czyli epidemię o skali globalnej. Od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania w Polsce obowiązuje stan epidemii. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzono bardzo rygorystyczne obostrzenia m.in. wprowadzenie kontroli granicznych, odwołanie lotów międzynarodowych, zamknięcie […]

Czytaj dalej
2022-03-09
Sposoby dysponowania mieszkaniem – przekazywanie majątku w rodzinie

Lokal mieszkalny niewątpliwie dla większości właścicieli należy do najbardziej wartościowych składników majątkowych. Dlatego też warto za życia uporządkować kwestie prawne związane z prawem własności przysługującym nam do mieszkania, aby być pewnym, że ten zwykle najistotniejszy składnik naszego majątku trafi w przyszłości w odpowiednie ręce - członka naszej rodziny, czy innej wskazanej przez nas osoby. Istnieje […]

Czytaj dalej
2022-02-09
Stalking – Jak rozpoznać? Jak się bronić?

Zjawisko Stalking jest terminem zaczerpniętym z języka angielskiego, który w tłumaczeniu na język polski oznacza tropienie, podchody, śledzenie, prześladowanie. Pod koniec lat 80. XX wieku słowo stalking zyskało dodatkowy negatywny wydźwięk na skutek zaobserwowania nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami muzyki i filmu. Początkowo zjawisko dotyczyło głównie sławnych aktorów i muzyków […]

Czytaj dalej
2022-01-09
Kredyt w obcej walucie – jak dochodzić swoich praw?

Pomimo obowiązywania od lutego 2016 roku przepisów dotyczących wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, liczba osób, która skorzystała z obowiązujących w Polsce regulacji, budzi poważne zastrzeżenia. Zgodnie z założeniami przedmiotowej ustawy, miała ona na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w comiesięcznej spłacie raty kredytu. Prezydencka ustawa, […]

Czytaj dalej
2021-11-09
Podział majątku wspólnego byłych małżonków

Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikowi następujących pojęć związanych z sytuacją prawno-majątkową małżonków pozostających w ustawowym ustroju majątkowym, a mianowicie: majątku wspólnego małżonków, majątku osobistego każdego małżonka, w szczególności zaś, wskazanie sposobu postępowania w sytuacjach, kiedy wspólność majątkowa małżeńska ustaje, a co za tym idzie – pojawia się konieczność podziału majątku wspólnego byłych małżonków, co zwykle […]

Czytaj dalej
2021-08-09
Black Friday – Czarny Piątek, kuszące promocje a prawa konsumenta.

Dnia 24 listopada 2017 roku niemalże na całym świecie rozpocznie się coroczna wyprzedaż, od której rozpoczyna się sezon świątecznych promocji. W ostatni piątek listopada w większości galerii handlowych w Polsce będę zorganizowane liczne wyprzedaże, mające na celu zachęcenie do zakupu jak największej ilości konsumentów. Na sklepowych półkach znajdą się towary w obniżonej cenie, często bardzo […]

Czytaj dalej
2020-04-09
Zmiany w prawie upadłościowym – upadłość konsumencka w 2020 roku

Dnia 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy - prawo upadłościowe, na podstawie której możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie prostsza i bardziej dostępna niż miało to miejsce przed w/w datą. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność z kolei to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie […]

Czytaj dalej
chevron-down